CONVOCATÒRIA 6.02.08

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió d’ Aigua, Residus i Energia pel proper dimecres 6 de febrer de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 5 de desembre de 2007.
2. Presentació campanya l’oli, voluminosos i poda.
3. Informació de la Comissió Permanent.
4. Proposta d’articles pel proper butlletí.
5. Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.
6. Informació sobre les subvencions sol·licitades a l’Agència de Residus.
7. Qüestions sobrevingudes.
8. Precs i preguntes.
Atentament,
La Presidenta de la Comissió d’Aigua,
Residus i Energia


Rosalia Papiol Fortuny

Torredembarra, 5 de febrer de 2008