CONVOCATÒRIA SESSIÓ 05.03.08

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió d’ Aigua, Residus i Energia pel proper dimecres 5 de març de 2008, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 6 de febrer de 2008.
2. Informació de la Comissió Permanent.
3. Proposta d’articles pel proper butlletí.
4. Informació sobre les mesures adoptades pel control del soroll.
5. Qüestions sobrevingudes.
6. Precs i preguntes.

Atentament,

La Presidenta de la Comissió d’Aigua,
Residus i Energia


Rosalia Papiol Fortuny

Torredembarra, 5 de març de 2008